O mnie - E-System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Szanowni Państwo,
Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych, ochroną innych informacji biznesowych i prawnie chronionych w tym "tajemnicy przedsiębiorstwa".
W swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmowałem się m.in. tworzeniem:

 • dokumentów Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) dla systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne

 • procedur w zakresie analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji, w tym informacji niejawnych

 • procedur w zakresie analizy ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa

 • procedur związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym wymaganych przepisami prawa instrukcji i planów ochrony

 • uregulowań i instrukcji użytkowych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla przetwarzanych w systemach informatycznych informacji

 • polityk i procedur bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO

 • "Polityki Bezpieczeństwa Informacji"

 • "Polityki Bezpieczeństwa Tajemnicy Przedsiębiorstwa"

 • procedur w obszarze zarządzania informacją publiczną

 • procedur w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym tych, o których mowa w przepisach ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa


Zawodowo zajmuję się również zagadnieniami związanymi z uzyskaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorców, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu uregulowań w obszarze:

 • ochrony informacji niejawnych

 • ochrony danych osobowych

 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI, ISMS), w tym wg normy ISO 27001

 • systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301

 • bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa


Posiadam doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, w tym systemów klasy ERP oraz CRM pod kątem zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych w nich informacji.

W swojej pracy zawodowej zajmowałem się również wdrażaniem i zarządzaniem systemami ochrony osób i mienia tj. elektronicznych systemów kontroli dostępu, elektronicznego systemu zarządzania kluczami, systemu telewizji dozorowej, systemów sygnalizacji włamania i napadu, itp.


Jestem absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach kończąc studia na kierunku zarządzanie i marketing, w specjalności informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Kompetencje managerskie zdobywałem w ramach studiów podyplomowych MBA.
Ukończyłem również studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych" na Polskiej Akademii Nauk, "Cyberbezpieczeństwo" na Collegium Civitas oraz "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" zorganizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Posiadam status Eksperta Krajowego Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych w obszarze ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz ukończone liczne kursy i szkolenia z obszaru bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa.

Jestem członkiem:

 • Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

 • SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych

 • Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

 • ISSA Polska - Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych


Jestem zapraszany do prowadzenia szkoleń i publicznych prelekcji z obszaru bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyberbezpieczeństwa.

Do moich mocnych stron należy:

 • bardzo dobra wiedza z zakresu ochrony informacji, w tym z obszaru informacji prawnie chronionych

 • zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie i instytucji

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

 • wiedza z obszaru cyberbezpieczeństwa

 • umiejętność prowadzenia audytów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, cyberbezpieczeństwa oraz w obszarze zagadnień związanych z ochroną informacji i danych osobowych

 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji i obowiązujących standardów bezpieczeństwa

 • dobra wiedza z zakresu wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji wg standardów ISO 27001 oraz zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301

 • znajomość zasad rachunkowości i finansów

 • znajomość uregulowań prawnych z zakresu ochrony osób i mienia

 • wiedza z zakresu marketingu, negocjacji handlowych, analizy rynku

 • umiejętność pracy w zespole

 • zdolności organizacyjne oraz efektywnego kontaktowania się z ludźmi

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych

 • ciągłe podnoszenie kompetencji zawodowych


Jestem osobą przedsiębiorczą, pracowitą, odpowiedzialną, uczciwą, a także tolerancyjną i dyskretną. Cechuje mnie dynamika i poczucie humoru. Ze swojej strony gwarantuje Państwu determinację w osiągnięciu założonego celu.
Zapraszając Państwa do współpracy jestem gotowy na nowe wyzwania oraz zdeterminowany do zdobywania nowych doświadczeń zawodowych.

Ze swojej strony otwarty jestem na wszelkie propozycje współpracy.

 
 

Moje dyplomy, certyfikaty i uprawnienia

 
 
 
 

Moje referencje

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego